5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Пн
1 08:30 - 09:15
2 09:25 - 10:10
3 10:30 - 11:15
4 11:25 - 12:10
5 12:20 - 13:05
6 13:15 - 14:00
Рус.язык
История
Математика
Ин.язык
Родн.язык
 
Родн.язык
Математика
Обществозн.
Ин.язык
Технология
 
Обществозн.
Алгебра
Рус.язык
Физика
Физ.культ.
 
Рус.язык
Химия
Алгебра
Информатика
Физ.культ.
География
Башк.язык
Биология
Ин.язык
Алгебра
Литература
Физ.культ.
География
Физика
Рус.язык
Алгебра
Ин.язык
Родн.язык
Алгебра
Обществозн.
Ин.язык
Химия
Литература
Физ.культ.
Вт
1 08:30 - 09:15
2 09:25 - 10:10
3 10:30 - 11:15
4 11:25 - 12:10
5 12:20 - 13:05
6 13:15 - 14:00
Литература
Математика
Рус.язык
Биология
Физ.культ.
Родн.лит
География
Рус.язык
Математика
История
Физ.культ.
 
Родн.язык
Биология
Ин.язык
Геометрия
История
Технология
Биология
Ин.язык
Физика
Геометрия
Искусство
 
Информатика
Ин.язык
Геометрия
Физика
Рус.язык
ИКБ
Башк.язык
Геометрия
Литература
Химия
История
Физ.культ.
Ин.язык
Физика
История
Геометрия
Рус.язык
 
Ср
1 08:30 - 09:15
2 09:25 - 10:10
3 10:30 - 11:15
4 11:25 - 12:10
5 12:20 - 13:05
6 13:15 - 14:00
Башк.язык
Рус.язык
Ин.язык
Математика
Технология
География
Рус.язык
Математика
Ин.язык
Биология
Башк.язык
 
Рус.язык
Алгебра
Литература
Физика
Физ.культ.
 
Ин.язык
Рус.язык
Алгебра
Химия
Физ.культ.
Родн.язык
Биология
Химия
Алгебра
Литература
История
Физ.культ.
Обществозн.
Физика
Литература
Алгебра
Биология
 
Родн.язык
Алгебра
Химия
Литература
Информатика
Физ.культ.
Чт
1 08:30 - 09:15
2 09:25 - 10:10
3 10:30 - 11:15
4 11:25 - 12:10
5 12:20 - 13:05
6 13:15 - 14:00
Рус.язык
Обществозн.
Математика
История
Литература
 
Технология
Литература
История
Математика
Физ.культ.
 
Башк.язык
Биология
Ин.язык
Геометрия
География
Технология
История
Геометрия
Литература
Биология
Рус.язык
 
Обществозн.
Геометрия
Физика
Рус.язык
Информатика
География
Ин.язык
Химия
Геометрия
Рус.язык
История
Физ.культ.
География
Геометрия
Ин.язык
Физика
Башк.язык
 
Пт
1 08:30 - 09:15
2 09:25 - 10:10
3 10:30 - 11:15
4 11:25 - 12:10
5 12:20 - 13:05
6 13:15 - 14:00
Родн.язык
Математика
Рус.язык
Ин.язык
Технология
 
Рус.язык
Ин.язык
Математика
Башк.язык
ИКБ
 
Рус.язык
История
Алгебра
Ин.язык
ИЗО
 
Обществозн.
Физика
Ин.язык
Алгебра
Башк.язык
География
ИЗО
Химия
Ин.язык
Алгебра
Литература
 
Информатика
Алгебра
Литература
Биология
Ин.язык
Информатика
Биология
Рус.язык
Алгебра
История
ОБЖ
Физ.культ.
Сб
1 08:30 - 09:15
2 09:25 - 10:10
3 10:30 - 11:15
4 11:25 - 12:10
5 12:20 - 13:05
6 13:15 - 14:00
Литература
Музыка
ИЗО
Башк.язык
Физ.культ.
 
Литература
ИЗО
Физ.культ.
Музыка
Родн.лит
 
Физ.культ.
Литература
Музыка
География
Башк.язык
 
ОБЖ
История
Литература
Физ.культ.
Технология
 
История
Башк.язык
Литература
Родн.лит
География
Физ.культ.
МХК
ОБЖ
Обществозн.
Технология
Физ.культ.
 
Обществозн.
Литература
Технология
МХК
Биология